Indicadors 2011

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament t'informa > Indicadors > Indicadors 2011

Indicadors 2011

03/05/2011

Alguns indicadors bàsics de Vilafranca del Penedès

taula

Indicadors generals de la població, la seva estructura i dinàmica demogràfica, i altres estadístiques econòmiques i socials de Vilafranca.

Més informació:

03/05/2011

El Poble Nou és el barri més poblat, seguit de l’Espirall i Sant Julià

taula plànol

La població de Vilafranca se situa als 39.777 habitants. El Poble Nou és el barri més poblat (22%) i les Afores el que menys (1%).

Més informació:

03/05/2011

Molí d’en Rovira és el barri amb un creixement anual més elevat

taula plànol

Durant el 2010, Molí d’en Rovira (9,86%) és el barri que ha registrat un creixement més elevat, mentre que Les Clotes (-0,91%) és l’únic barri que ha perdut població en l’últim any.

Més informació:

03/05/2011

La població de Vilafranca ha crescut un 1,99% durant l’any 2010

taula gràfic

Vilafranca ha augmentat el padró en 777 habitants al llarg del 2010.

Més informació:

03/05/2011

La Girada és el barri amb més proporció de joves, mentre que les Afores és el barri més envellit

taula plànol

Amb un 23,62%, la Girada és el barri amb més població jove, seguit de Les Clotes (17,55%). Afores (44,11%) i Centre Vila (20,55) són els barris amb més gent de 65 anys i més.

Més informació:

03/05/2011

Vilafranca augmenta un 0,31% la població estrangera empadronada al municipi

taula plànol

La població estrangera empadronada a Vilafranca és de 7.388 habitants, que suposa un 18,57% de la població total del municipi. L’Espirall i Centre Vila són els barris amb major proporció de població estrangera, mentre que Afores, Molí d’en Rovira i La Girada els que en tenen menys.

Més informació:

03/05/2011

Els naixements suposen el 17% dels moviments d’alta al padró, mentre que les defuncions són el 8% dels moviments de baixa

gràfic

Durant el 2010 van néixer 523 persones, 57 més que a l’any 2009. La meitat dels moviments de baixa són per canvi de residència cap a un altre municipi.

Més informació:

03/05/2011

Vilafranca té un 16,70% de joves i un 15,24% de vells; i l’edat mitjana és de 39 anys

taula gràfic

Continuen augmentant (en un 0,22%) els joves (de 0 a 14 anys) com ens anys anteriors, mentre que els vells (65 anys o més) ho fan en un 0,20%. El grup d’edat més nombrós és de 35 a 39 anys, que representa un 10% de la població del municipi.

Més informació:

03/05/2011

Els turismes representen el 69% del parc de vehicles de Vilafranca

taula gràfic

Augmenten els turismes, les motocicletes, els autobusos i els tractors, mentre que hi ha menys camions, ciclomotors i remolcs respecte l’any 2010.

Més informació:

03/05/2011

Vilafranca té 2878 locals comercials, un 1,95% més que l’any passat

taula gràfic

Des de l’any 2008, els locals comercials a Vilafranca no han parat d’augmentar.

Més informació:

03/05/2011

Vilafranca no arriba als 3 habitants per llar

taula gràfic

Amb 2,60 habitants per cada llar, Vilafranca registra 17.256 habitatges i 15.319 llars.

Més informació:

03/05/2011

Disminueixen a la meitat les llicències d’obra nova i façana a Vilafranca, mentre que les de reforma gairebé es doblen

taula gràfic

Es redueixen en un 55% les llicències d’obra nova, augmenten un 58% les de reforma o ampliació. Les llicències d’obra de remodelació de façanes es redueixen un 34%.

Més informació:

03/05/2011

Gairebé el 80% de la població ocupada de Vilafranca treballa al sector serveis.

taula gràfic

Els serveis guanyen un 0,45% d’ocupats, la indústria un 0,25%, i el sector agrícola un 0,02% , mentre que la construcció és l’únic sector que perdo ocupats, un -0,69%.

Més informació:

03/05/2011

Vilafranca registra una taxa d’atur del 17,40%

taula gràfic

La capital de l’Alt Penedès té 3.262 aturats, un 3.26% més respecte l’any anterior. Els sectors de serveis concentra el 54% dels aturats de Vilafranca.

Més informació:

03/05/2011

L’Ajuntament de Vilafranca va executar una despesa real de gairebé 49 milions d’euros durant l’any 2010

taula gràfic

La despesa per habitant durant l’any 2010 ha estat de 1.251,03 euros. Respecte l’any passat s’han gastat 42,93 euros menys per habitant.

Més informació:
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 13/03/2015


Segueix-nos a :